Παράσιτα στο έντερο του ανθρώπου — τα είδη είναι τα πιο απλά, τα συμπτώματα και τη θεραπεία